Κίονας Ιωνικός #5295

Ο Ιωνικός είναι ένας από τους τρεις αρχαίους κλασσικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Οι άλλοι δύο ρυθμοί είναι ο Δωρικός και ο Κορινθιακός. Ο ιωνικός ρυθμός εμφανίζεται στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα και το όνομά του προέρχεται από τους Ίωνες.

Οι Ίωνες ήταν ένα από τα τέσσερα αρχαία ελληνικά φύλα, εγκατεστημένοι κυρίως στην Αττική, στα νησιά του Αιγαίου, στην Μικρά Ασία και στην περιοχή που ονομάζεται Ιωνία. Ο Ιωνικός ρυθμός είχε κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις από το δωρικό, ώσπου τον 4ο αιώνα π.Χ. άρχισε να τυποιείται και να ξεχωρίζει.

Ρίζες του Ιωνικού ρυθμού βρίσκουμε στις λίθινες κατασκευές των Κυκλάδων, όπως φαίνεται στον Ιωνικό ρυθμό που παρουσιάζεται στην Αθήνα. Γενικότερα όμως παρατηρούμε εξαιρετική ιδιομορφία, εξαιτίας της ελευθερίας που είχαν οι διάφοροι αρχιτέκτονες να κατασκευάζουν ανάλογα με τις δικές τους τοπικές προτιμήσεις.