Αλέξανδρος ο Μέγας Κεφαλή σε Βάση

Γιος του βασιλιά της Μακεδονίας, Φιλίππου και της Ολυμπιάδας, ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Πέλλα το 356 π.Χ. Σε ηλικία 13 ετών μαθήτευσε κοντά στον Αριστοτέλη και τρία χρόνια αργότερα έδωσε την πρώτη του μάχη. Το 338 π.Χ μαζί με τον πατέρα του στη μάχη της Χαιρώνειας νίκησαν την Αθήνα και τη Θήβα με αποτέλεσμα να ενωθεί η Ελλάδα κάτω από έναν ηγέτη, τον πατέρα του.

Δύο χρόνια αργότερα ο Φίλιππος δολοφονείται και αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος σε ηλικία 20 ετών να υλοποιήσει το όραμα του Φιλίππου για εισβολή στην Περσία και απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων. Τρεις μάχες καθορίζουν την τύχη της Ασίας: Γρανικός ποταμός, Ισσός και Γαυγάμηλα, στις οποίες ο Αλέξανδρος νίκησε το στρατό του Δαρείου και ένωσε την Ανατολή με τη Δύση. Κατά το πέρασμα του από την Αίγυπτο την οποία κατέκτησε χωρίς μάχη ανακηρύχθηκε Φαραώ και Υιός του Άμμωνα.

Η Ιστορία του έδωσε το προσωνύμιο Μέγας και από το θάνατό του το 323 π.Χ μέχρι και σήμερα θεωρείται ο μέγιστος των Ελλήνων.