Αλογο κεφαλή #4240

Η εικόνα των ιπποειδών ήταν κοινή στην αρχαία Αιγυπτιακή και Ελληνική τέχνη. Πιο εκλεπτυσμένες εικόνες - με μεγαλύτερη γνώση της ανατομίας των ιπποειδών - εμφανίστηκαν στην κλασική Ελλάδα (499-323 π.Χ.) και σε μεταγενέστερα ρωμαϊκά έργα. Αρματα με άλογα απεικονίζονταν συνήθως σε αρχαία έργα, για παράδειγμα στο "Standard of Ur" (Σουμέριο τεχνούργημα) γύρω στο 2500 π.Χ.

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι εφηύραν τον έφιππο ανδριάντα. Το καλύτερο παράδειγμα που σώζεται είναι ο "Εφιππος ανδριάντας του Μάρκου Αυρήλιου" στη Ρώμη. Τα "Αλογα του Αγίου Μάρκου" (γνωστό και ως "Τέθριππο Θριάμβου") είναι το μοναδικό σωζόμενο παράδειγμα από την Κλασική Αρχαιότητα ενός μνημειακού αγάλματος του τέθριππου (άρμα με τέσσερα άλογα).

Το άλογο ήταν λιγότερο διαδεδομένο στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή τέχνη, στις οποίες κυριαρχούσαν τα θρησκευτικά θέματα.